Pracownia projektowa

Zajmujemy się wykonaniem projektów ogrzewania wraz z doborem jego najodpowiedniejszej wersji. Obliczamy całkowite straty i zyski ciepła, przy uwzględnieniu przeznaczenia obiektu, jego metrażu i kubatury oraz rodzaju przegród. Tak dokładne obliczenia zapewniają odpowiedni dobór mocy źródła ciepła zapobiegając jego przewymiarowaniu oraz pozwalają na rzetelny dobór rodzaju ogrzewania i jego wydajności. 

Przygotowana przez nas dokumentacja techniczna zawiera obliczenia zapotrzebowania na ciepło, rodzaj ogrzewania (grzejnikowe, powierzchniowe, nadmuchowe) dobór grzejników i schemat ich rozmieszczenia schemat gęstości ułożenia przewodów i ich całkowitą długość w przypadku ogrzewania podłogowego dobór urządzeń nawiewnych i schemat ich rozmieszczenia, zestawienie wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania całej instalacji a także opis techniczny urządzeń zastosowanych w instalacji.

Nie warto zwlekać

Odkryj swoje możliwości