Gwarancja i serwis

Oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny instalowanych urządzeń, obejmujący zarówno urządzenia, jak i powiązane części składowe takie jak: sterowniki, automatykę, wyposażenie elektryczne, pompy czy armaturę. Przeprowadzamy przeglądy eksploatacyjne, uruchomienia i szkolenia dotyczące użytkowania i obsługi urządzeń. W ramach przeglądu okresowego systemu pompy ciepła, wykonywane są pomiary hydrauliczne, elektryczne oraz oględziny instalacji. Wymiany filtrów i innych materiałów eksploatacyjnych serwis dokonuje w przypadku konieczności.

Konsumenci, którzy zakupili wadliwe produkty, mają prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy od sprzedawcy. Prawa te często dotyczą wad, które zostały wykryte w ciągu dwóch lat od daty dostarczenia produktów, istnieją jednak wyjątki związane z wyłączeniem odpowiedzialności. Pełen zakres ochrony gwarancyjnej wraz z wyłączeniami dla danego urządzenia znajdziesz w dokumentach dołączonych podczas odbioru instalacji. 

Nie warto zwlekać

Odkryj swoje możliwości